JADILAH KELUARGA PENGHAFAL QURAN

JADILAH KELUARGA PENGHAFAL QURAN

231
0
BAGIKAN
Kegiatan Jadilah Keluarga Penghafal Quran

Gerak-an.com, Kepri – Sabtu, (01-12-2018) di Haris hotel Batam Center, Kota Batam, dilaksanakan kegiatan tausiyah agama oleh Motivator Nasional, Berri El-Makky bersama masyarakat Kota Batam. Penyampaiannya:

Quran adalah surat cinta yang paling mesra didunia dan akhirat. Saat kita merasa dekat dengan dunia maka kita semakin jauh dengan Allah & Al-Quran.

Sedikit menceritakan tentang pengalaman kelurga dan kehidupan.

Tujuan baca Quran dan jaminan orang yang :

 • Fāţir : 33 – (Bagi mereka) surga ‘Adn mereka masuk ke dalamnya, di dalamnya mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas, dan dengan mutiara, dan pakaian mereka didalamnya adalah sutera.
 • Ar-Ra`d : 23 – (yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, isteri-isterinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
 • Orang-orang mukmin (Al-Mu’minūn):99 – (Demikianlah keadaan orang-orang kafir itu), hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata: “Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia).
 • Orang-orang mukmin (Al-Mu’minūn):100 – agar aku berbuat amal yang saleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka ada dinding sampal hari mereka dibangkitkan.
 • Jamuan (Al-Mā’idah):83 – Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul (Muhammad), kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran (Al Quran) yang telah mereka ketahui (dari kitab-kitab mereka sendiri); seraya berkata: “Ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi (atas kebenaran Al Quran dan kenabian Muhammad SAW).

Cara mencintai Quran :

 1. Didengarkan

Tempat yang tertinggi (Al-‘A`rāf):204 – Dan apabila dibacakan Al Quran, maka dengarkanlah baik-baik, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat.

 1. Dibaca

Sapi Betina (Al-Baqarah):121 – Orang-orang yang telah Kami berikan Al Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan bacaan yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan barangsiapa yang ingkar kepadanya, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

 1. Diartikan

Setelah diartikan dibaca saja walapun tak tau makna dari apa yabg di baca

 1. Ditataburi

Muĥammad : 24 – Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al Quran ataukah hati mereka terkunci?

 1. Diamalkan

Al-Baqarah : 25 – Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan: “Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu”. Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya.

 1. Diajarkan
 2. Bukhari – Sebaik-baik kalian adl yg belajar dan mengajarkan Al-Quran.
 3. Dihafalkan

Al-Ĥijr : 9 – Sesungguhnya Kami-lah yang menurunkan Al Quran, dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.

Rahasian hafal quran :

 1. Luruskan niat (untuk mencari ridha Allah) Segumpal Darah (Al-`Alaq):1 – Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,

-Azzam yg kuat (kuatkan hati)

Ţāhā:114 – Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: “Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan”.

-Ţāhā:115 – Dan sesungguhnya telah Kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa (akan perintah itu), dan tidak Kami dapati padanya kemauan yang kuat.

 1. Bersihakan hati

Taubat :

Hari Kiamat (Al-Wāqi`ah):79 – tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan.

– Mengakui dosa

– Menyesali dosa

– Minta ampun

-Tidak mengulangi

– Menjauhi dosa

– Beramal saleh

 1. Tahajjud

Memperjalankan di waktu malam (Al-‘Isrā’):79 – Dan pada sebahagian malam hari bersembahyang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.

 1. Berkorban

Pengampunan (At-Tawbah):103 – Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

 1. Berdoa (dihafalkan)

Al-Mā’idah : 114 – Isa putera Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rzekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama”.

Thaha 20 : 25-28

 1. Cari ridha allah -> Ridha Orangtua dengan minta maaf.

(Ally)

BAGIKAN

BELUM ADA KOMENTAR

Berikan Komentar Anda

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.